TV& VIDEO

huyện Can Lộc

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc

VTV.vn - Việc thành lập thị trấn Đồng Lộc là một việc làm ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018).