huyện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 140 năm thành lập huyện Đông Anh

Lễ kỷ niệm 140 năm thành lập huyện Đông Anh

VTV.vn - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 140 năm thành lập huyện.