TV& VIDEO

huyện Đức Phổ

Vỡ nợ tín dụng "đen" ở làng biển Quảng Ngãi

Vỡ nợ tín dụng "đen" ở làng biển Quảng Ngãi

VTV.vn - Thủ tục nhanh gọn, không cần hợp đồng, không cần thế chấp, không cần phương án sản xuất kinh doanh, tín dụng đen vì thế được nhiều người tiếp cận.