TV& VIDEO

huyện Hoài Nhơn

Bình Định công nhận Trạm Phẫu là Di tích lịch sử cấp tỉnh

Bình Định công nhận Trạm Phẫu là Di tích lịch sử cấp tỉnh

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký Quyết định số 255/QĐ-UBND công nhận Trạm Phẫu là Di tích lịch sử cấp tỉnh.