TV& VIDEO

huyện Phú Lộc

Hiệu quả trồng rừng từ bầu ươm bằng phế liệu hữu cơ

Hiệu quả trồng rừng từ bầu ươm bằng phế liệu hữu cơ

VTV.vn - Xây dựng mô hình sản xuất cây giống thân thiện môi trường nhờ sử dụng các bầu ươm hữu cơ thay thế cho các bầu ươm hỗn hợp đất bằng túi ni lông, bước đầu đã cho hiệu quả.