TV& VIDEO

huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá - Vướng mắc lựa chọn nhà đầu tư, khai thác chợ

Thanh Hoá - Vướng mắc lựa chọn nhà đầu tư, khai thác chợ

VTV.vn - Hội đồng chấm thầu tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá dựa vào từng câu chữ trong hồ sơ để loại bỏ nhà thầu.