Huỳnh Anh

Cả một đời ân oán - Tập 46: Phong hoài nghi thân phận của Thủy, Bình đánh Nguyên ngã đập đầu

Cả một đời ân oán - Tập 46: Phong hoài nghi thân phận của Thủy, Bình đánh Nguyên ngã đập đầu

VTV.vn - Không tin tưởng Thủy là con đẻ của mình, Phong đòi đi thử ADN nhưng Diệu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Trong khi đó, vì bảo vệ Ngân, Bình đánh Nguyên ngã đập đầu.