TV& VIDEO

huýt sáo

Kỳ lạ cuộc thi huýt sáo quốc tế tại Nhật Bản

Kỳ lạ cuộc thi huýt sáo quốc tế tại Nhật Bản

VTV.vn - Một cuộc thi huýt sáo quốc tế đã được tổ chức tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.