hy sinh

Liệt sĩ thời bình - Những hy sinh thầm lặng!

Liệt sĩ thời bình - Những hy sinh thầm lặng!

VTV.vn - Chiến tranh đã lùi xa nhưng máu của người lính vẫn tiếp tục đổ vì sự bình yên của Tổ quốc.