TV& VIDEO

Iceland

Tập đứng cho trẻ ở tháng thứ 4

Tập đứng cho trẻ ở tháng thứ 4

VTV.vn - Khóa học của ông Snorri Magnusson kéo dài 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi (1 tiếng/buổi), trẻ sẽ tập các động tác lộn nhào trên một tấm đệm nổi và được đứng 4 lần.