TV& VIDEO

Iceland

Iceland: Trả lương cho nam giới nhiều hơn nữ giới là phạm pháp

Iceland: Trả lương cho nam giới nhiều hơn nữ giới là phạm pháp

VTV.vn - Đây là quy định mới của Chính phủ Iceland nhằm xóa bỏ tình trạng trả lương bất bình đẳng tại các công ty.