TV& VIDEO

ICT

Khởi động Chương trình học bổng Hạt giống Viễn thông 2017 dành cho sinh viên Việt Nam

Khởi động Chương trình học bổng Hạt giống Viễn thông 2017 dành cho sinh viên Việt Nam

VTV.vn - Chương trình học bổng Hạt giống Viễn thông 2017 sẽ tìm kiếm và tuyển chọn 10 sinh viên tiêu biểu chuyên ngành ICT tại các trường đại học hàng đầu của Việt Nam.