TV& VIDEO

Instagram

Quyết đấu với Facebook, Twitter tăng giới hạn lên 280 ký tự

Quyết đấu với Facebook, Twitter tăng giới hạn lên 280 ký tự

VTV.vn - Twitter thông báo, sau thời gian thử nghiệm tăng số ký tự cho mỗi tweet, mạng xã hội này hoàn toàn hài lòng với những kết quả đã được .