TV& VIDEO

internet vạn vật

Hội nghị quốc tế về Thành phố Thông minh 2017

Hội nghị quốc tế về Thành phố Thông minh 2017

VTV.vn - Hội nghị nhằm tìm kiếm những chiến lược, giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh dựa trên nền tảng công nghệ mới: IoT, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo.