internet vạn vật

Ứng dụng những xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam

Ứng dụng những xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam

VTV.vn - Ngày 30/7 diễn ra sự kiện Innovatube Frontier Summit 2017 nhằm giới thiệu về ứng dụng của những xu hướng công nghệ mới trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive