internet vạn vật

Thị trường điện toán đám mây ở Việt Nam sẽ bùng nổ trong 2-3 năm tới?

Thị trường điện toán đám mây ở Việt Nam sẽ bùng nổ trong 2-3 năm tới?

VTV.vn - Việt Nam là nước có nhịp độ tăng chi tiêu cho điện toán đám mây trong giai đoạn 2010-2016 cao nhất (64,4%/năm), cao hơn hẳn mức bình quân của cả khối ASEAN (49,5%).