TV& VIDEO

internet vạn vật

Ứng dụng những xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam

Ứng dụng những xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam

VTV.vn - Ngày 30/7 diễn ra sự kiện Innovatube Frontier Summit 2017 nhằm giới thiệu về ứng dụng của những xu hướng công nghệ mới trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.