TV& VIDEO

internet

Sức mạnh của doanh nghiệp trong thời đại số

Sức mạnh của doanh nghiệp trong thời đại số

VTV.vn - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV với sự phát triển mạnh mẽ đòi hỏi các doanh nghiệp thay đổi, thể hiện được sức mạnh và vai trò trong thời đại số.