TV& VIDEO

ipad mini retina

Đã có thể tải và cập nhật iOS 8

Đã có thể tải và cập nhật iOS 8

Từ 17/9, Apple đã cho phép người dùng tải và cập nhật phiên bản iOS 8.