TV& VIDEO

iPhone Plus

Cổ phiếu Apple giảm giá sau buổi ra mắt iPad mới

Cổ phiếu Apple giảm giá sau buổi ra mắt iPad mới

Cổ phiếu của Apple đã giảm 1,3%, xuống 96,26 USD sau buổi công ty ra mắt loạt sản phẩm iPad mới.