it

Không phải Facebook hay Goolgle, công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ?

Không phải Facebook hay Goolgle, công ty công nghệ nào trả lương cao nhất nước Mỹ?

VTV.vn - Trái với nhiều dự đoán, Google, Facebook, Microsoft không phải công ty công nghệ trả lương cho người lao động cao nhất nước nước Mỹ.