TV& VIDEO

kế hoạch chi tiêu

Trường học đầu tiên ở Phú Yên dạy học sinh cách chi tiêu

Trường học đầu tiên ở Phú Yên dạy học sinh cách chi tiêu

VTV.vn - Một khóa học lần đầu tiên được tổ chức ở trường phổ thông tại tỉnh Phú Yên, đó là khóa học quản lý chi tiêu cho học sinh, sinh viên.