kế hoạch tổ chức

Chính quyền người Kurd đề nghị đối thoại với chính phủ trung ương

Chính quyền người Kurd đề nghị đối thoại với chính phủ trung ương

Chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) tại Iraq đưa ra 3 đề xuất với chính phủ trung ương và người dân Iraq cũng như dư luận quốc tế.