TV& VIDEO

kê khai giá

Loạn giá thuốc, người bệnh thiệt đủ đường

Loạn giá thuốc, người bệnh thiệt đủ đường

VTV.vn - Thuốc là mặt hàng đặc trưng mà người bệnh không được mặc cả nên dù thuốc giá cao nhưng để bảo đảm cho mạng sống của mình, người bệnh vẫn phải chấp nhận mua.