TV& VIDEO

kênh đối ngoại

Ủy ban Hòa bình Hà Nội nâng cao hiệu quả hoạt động Đối ngoại nhân dân

Ủy ban Hòa bình Hà Nội nâng cao hiệu quả hoạt động Đối ngoại nhân dân

VTV.vn - Tiếp nối truyền thống hòa hiếu của dân tộc, những năm qua Ủy ban Hòa bình Hà Nội đã cùng người dân cả nước thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.