TV& VIDEO

Kênh truyền hình

Bàn giao kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam về Văn phòng Quốc hội

Bàn giao kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam về Văn phòng Quốc hội

VTV.vn - Thủ tướng đã đồng ý bàn giao Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam từ Đài Tiếng nói Việt Nam về Văn phòng Quốc hội.