TV& VIDEO

kết quả tốt nghiệp

Thí sinh đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 1-30/4

Thí sinh đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 1-30/4

VTV.vn - Theo văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, thời hạn đăng ký dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 từ ngày 1/4-30/4.