TV& VIDEO

kết thúc Chiến tranh

Phải giải quyết dứt điểm chế độ cho cựu thanh niên xung phong

Phải giải quyết dứt điểm chế độ cho cựu thanh niên xung phong

VTV.vn - Cần sớm giải quyết dứt điểm những tồn đọng về chế độ chính sách đối với các cựu thanh niên xung phong.