TV& VIDEO

khả năng giao tiếp

Đà Nẵng hoàn thành tuyển chọn liên lạc viên, tình nguyện viên phục vụ APEC

Đà Nẵng hoàn thành tuyển chọn liên lạc viên, tình nguyện viên phục vụ APEC

VTV.vn - Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã phối hợp với Tiểu ban Lễ tân thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tuyển chọn 74 liên lạc viên và 425 tình nguyện viên phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC.