TV& VIDEO

khả năng trả nợ

Australia cảnh báo nạn gian lận thế chấp để mua nhà

Australia cảnh báo nạn gian lận thế chấp để mua nhà

VTV.vn - Những thông tin sai lệch được cung cấp cho ngân hàng bao gồm phóng đại thu nhập hộ gia đình, khai tăng vọt giá trị tài sản và hạ bớt số nợ cá nhân.