TV& VIDEO

khắc hưng

Khắc Hưng: Danh xưng "cỗ máy tạo hit" quá lớn

Khắc Hưng: Danh xưng "cỗ máy tạo hit" quá lớn

VTV.vn - Tác giả bản hit Ghen cho biết anh không muốn mọi người gọi mình với cụm từ "cỗ máy tạo hit".