Khách du lịch nước ngoài

Nguy cơ thất thu thuế từ việc thanh toán trực tuyến xuyên biên giới trái phép

Nguy cơ thất thu thuế từ việc thanh toán trực tuyến xuyên biên giới trái phép

VTV.vn - Việc thanh toán trực tuyến xuyên biên giới trái phép có thể gây thất thu thuế và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây rối loạn thị trường.