TV& VIDEO

khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng HSBC yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin

Ngân hàng HSBC yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin

VTV.vn - Theo hãng tin CNBC, ngân hàng hàng đầu của Anh là HSBC vừa công bố và đưa vào thực thi quy đinh mới về cung cấp thông tin khách hàng.