khách sạn hạng sang

Những khách sạn hạng sang chỉ có một phòng trên thế giới

Những khách sạn hạng sang chỉ có một phòng trên thế giới

VTV.vn - Trong số khách sạn một phòng trên thế giới, có nơi được chuyển đổi từ cửa hàng tạp hóa cũ, chỗ khác lại cải tạo đồn cảnh sát để trở thành chốn qua đêm.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive