TV& VIDEO

khách sạn

Nhân lực chất lượng cao – Bài toán khó của các DN dịch vụ

Nhân lực chất lượng cao – Bài toán khó của các DN dịch vụ

VTV.vn - Việt Nam cần xây dựng đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực vốn mang tính đặc thù như du lịch.