TV& VIDEO

khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G7

Nhật Bản kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7

Nhật Bản kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7

VTV.vn - Nhật Bản đang được đặt trong tình trạng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhất trước khi Hội nghị Thượng đỉnh G7 khai mạc ngày 26/5.