TV& VIDEO

khai thác cát lậu

Cửa Đại bồi lấp - Cuộc sống người dân gặp khó khăn

Cửa Đại bồi lấp - Cuộc sống người dân gặp khó khăn

VTV.vn - Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân không thể ra khơi đánh bắt hải sản, kéo theo hàng nghìn ngư dân rơi vào cảnh thất nghiệp do Cửa Đại bị bồi lấp.