khai thác đá trái phép

Yêu cầu đình chỉ hoạt động khai thác đá mất an toàn tại Hòa Bình

Yêu cầu đình chỉ hoạt động khai thác đá mất an toàn tại Hòa Bình

VTV.vn - Tỉnh Hòa Bình cần tổ chức thanh tra, kiểm tra các mỏ khai thác đá trên địa bàn, mỏ nào không đảm bảo an toàn cần đình chỉ ngay.