TV& VIDEO

khai thác đá

Hà Tĩnh: Kéo dài tình trạng khai thác khoáng sản không đúng quy định

Hà Tĩnh: Kéo dài tình trạng khai thác khoáng sản không đúng quy định

VTV.vn - Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh, một số mỏ đã tiến hành khai thác khoáng sản không đúng mục đích, quy trình.