khai thác dầu

Khai thác dầu thô tiếp tục vượt kế hoạch

Khai thác dầu thô tiếp tục vượt kế hoạch

VTV.vn - Sản lượng khai thác dầu thô 11 tháng năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều vượt kế hoạch được giao.