TV& VIDEO

khai thác rừng trái phép

Lâm Đồng: Lâm tặc chặt hạ hàng loạt cây thông ba lá

Lâm Đồng: Lâm tặc chặt hạ hàng loạt cây thông ba lá

VTV.vn - Tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, hàng loạt cây thông 3 lá tự nhiên có tuổi đời hàng chục năm đã bị lâm tặc cưa hạ trái phép ở tiểu khu 225 và 228.