TV& VIDEO

Khai thác tài nguyên

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 là phù hợp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 là phù hợp

VTV.vn - Mục tiêu GDP được Chính phủ đề ra là tăng trong khoảng từ 6,5% - 6,7% chứ không cố định ở một mức như cũ. Mục tiêu mới cũng thấp hơn đôi chút so với mức 6,7% của năm 2017.