TV& VIDEO

Khai thác tài nguyên

Quản lý bền vững tài nguyên nước

Quản lý bền vững tài nguyên nước

VTV.vn - Để khắc phục tình trạng suy giảm và ô nhiễm nguồn nước đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách và hạ tầng trong quản lý.