TV& VIDEO

khám bệnh

Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng vì sức khỏe phụ nữ nghèo

Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng vì sức khỏe phụ nữ nghèo

Vtv.vn - Phụ nữ là đối tượng nằm trong diện dễ bị tổn thương. Thế nhưng, điều kiện để chị em tiếp cận với dịch vụ y tế rất hạn chế.