khám chữa bệnh

TP.HCM triển khai kiot đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân

TP.HCM triển khai kiot đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân

VTV.vn - Người bệnh có thể chọn 1 hoặc nhiều nội dung trong 15 câu hỏi về cách phục vụ của bệnh viện như công tác khám chữa bệnh, an ninh bệnh viện để tiến hành đánh giá.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive