TV& VIDEO

khám chữa bệnh

Bác sĩ trẻ tình nguyện làm việc tại vùng khó khăn

Bác sĩ trẻ tình nguyện làm việc tại vùng khó khăn

VTV.vn - Các bác sĩ trẻ tình nguyện đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương, đặc biệt có những bác sĩ đã thực hiện đến 60% công việc của bệnh viện.