TV& VIDEO

khám chữa bệnh

Bác sĩ 9X "bỏ phố lên rừng"

Bác sĩ 9X "bỏ phố lên rừng"

VTV.vn - Tốt nghiệp Đại học Y loại Giỏi, có cơ hội làm việc gần nhà, nhưng Nguyễn Văn Hiếu lại lựa chọn một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn về công tác.