TV& VIDEO

kháng kháng sinh

Đã có phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội

Đã có phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội

VTV.vn - Ngày 5/2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chính thức đưa vào sử dụng Phòng xét nghiệm tham chiếu về kháng kháng sinh.