kháng kháng sinh

Những điều cần biết về kháng sinh

Những điều cần biết về kháng sinh

VTV.vn - Nhiều đột phá y học của thế kỷ trước có thể bị mất đi do tình trạng đề kháng kháng sinh ngày càng gia tăng.