TV& VIDEO

kháng sinh

Cấm kháng sinh kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi

Cấm kháng sinh kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi

VTV.vn - Từ tháng 1/2018, hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh cho mục đích sinh trưởng sẽ bị cấm.