Khánh Hòa

Khánh Hòa giữ vững sức hút du khách

Khánh Hòa giữ vững sức hút du khách

VTV.vn - Thống kê tại Khánh Hòa, chỉ tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, khách nội địa, khách quốc tế đến Nha Trang đều tăng liên tục.