TV& VIDEO

Khánh Hòa

Trang trại chăn nuôi xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng

Trang trại chăn nuôi xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng

VTV.vn - Lợi dụng việc nằm trong khu vực nghĩa trang, một trang trại chăn nuôi gia súc ở TP Nha Trang, Khánh Hòa, đã xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.