TV& VIDEO

Khánh thành nhà máy điện

Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

VTV.vn - Sau hơn 4 tháng khẩn trưởng triển khai, sáng 12/5, nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam đóng tại tỉnh Đồng Tháp đã chính thức đi vào hoạt động.