TV& VIDEO

khí đá phiến

Hoạt động khai thác khí đá phiến lần đầu tiên diễn ra tại Anh

Hoạt động khai thác khí đá phiến lần đầu tiên diễn ra tại Anh

VTV.vn - Mới đây tại hạt Bắc Yorkshire ở Anh đã chấp thuận với một đề nghị khai thác đá phiến tại địa phương do công ty năng lượng Third Energy đề xuất.