TV& VIDEO

khô hạn

Bất cập công trình thủy lợi ở "vùng đất khát" Krông Pa

Bất cập công trình thủy lợi ở "vùng đất khát" Krông Pa

VTV.vn - Giữa cao điểm mùa mưa Tây Nguyên, nhiều cánh đồng ở Krông Pa vẫn trong cảnh khô hạn. Việc giải hạn cho vùng đất khát này phụ thuộc phần lớn vào các công trình thuỷ lợi.