TV& VIDEO

khoa học công nghệ

Việc làm mới trong kỷ nguyên số

Việc làm mới trong kỷ nguyên số

VTV.vn - Dù thách thức với việc làm sẽ đến từ tự động hóa và các phát minh công nghệ nhưng cơ hội việc làm mới cũng sẽ xuất hiện.