khoa học công nghệ

Phát huy ưu thế của lực lượng phục vụ "3 hiện đại hóa" nông nghiệp

Phát huy ưu thế của lực lượng phục vụ "3 hiện đại hóa" nông nghiệp

VTV.vn - Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ NN&PTNT và các cơ quan tăng cường phối hợp với nhau, phát huy ưu thế của các lực lượng phục vụ “3 hiện đại hóa” lĩnh vực nông nghiệp.