TV& VIDEO

khối Doanh nghiệp Trung ương

Đẩy mạnh tái cơ cấu khối Doanh nghiệp Trung ương

Đẩy mạnh tái cơ cấu khối Doanh nghiệp Trung ương

VTV.vn - Sáng 25/4, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước khối doanh nghiệp trung ương trong năm 2015" tại Hà Nội.