TV& VIDEO

khởi nghiệp tại Hàn Quốc

Hàn Quốc: Khởi nghiệp nhiều, thành công không dễ

Hàn Quốc: Khởi nghiệp nhiều, thành công không dễ

VTV.vn - Khởi nghiệp kinh doanh chưa bao giờ là công việc dễ dàng và điều này dường như còn khó khăn hơn nữa tại Hàn Quốc.