TV& VIDEO

khởi nghiệp

Những giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp

Những giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp

VTV.vn - Mới đây, 300 nông dân giỏi toàn quốc và 23 mô hình nông dân khởi nghiệp đã tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu hiện nay.